TKOK वर आपलं स्वागत आहे!

 

वरील ऑफर ही मर्यादित आहे.

यात तुम्हाला कोणत्याही ₹ 349 किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमत असलेल्या Jio रिचार्ज वर ₹ 10 ची सूट देण्यांत येईल.

ही ऑफर घरपोच देण्यात येईल.

ही ऑफर कुऱ्हा, काकोडा, थेरोळा, पारंबी, पिंप्राळा या ठिकाणीच उपलब्ध आहे. 

ऑफर चा लाभ घेण्यासाठी 8623977964 या क्रमांकावर कॉल करा.

ही ऑफर समाप्त होण्याच्या अगोदर याचा लाभ घ्या.

आम्ही तुमच्या घरी येऊन तुमचे रिचार्ज करून देवू.

रिचार्ज यशस्वी झाल्यावरच पैसे द्या.

ऑफर फक्त Jio ग्राहकांसाठीच आहे.

आमचा संपर्क

कुऱ्हा काकोडा
8623977964

Contact Form


Top